Kiedy można legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego?

Zasadniczo zatem, jeśli chcemy posługiwać się czyimś znakiem towarowym, konieczne będzie uzyskanie stosownej zgody, głównie w formie umowy licencyjnej. Jednakże, w prawie przewidziano kilka przypadków, kiedy można legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego.

Jak cytować zgodnie z prawem?

Prawo cytatu stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą celem rozpowszechnienia utworu potrzebna jest zgoda twórcy. Jak prawidłowo korzystać z prawa cytatu?

Rękodzieło a prawa autorskie

Czy znane postacie fikcyjne mogą być wykorzystywane w takiej działalności jak ręcznie robione grafiki, malowane kubki czy koszuli, prace szydełkowe albo wybory cukiernicze? Powszechność tego typu działań nie zawsze oznacza, że są one zgodne z prawem.