Wrocławska Rada Kultury – dane osobowe a dostęp do informacji publicznej

fot. Katarzyna Gołecka

Powraca temat Wrocławskiej Rady Kultury – organu, który miał być przełomem w uspołecznieniu polityki kulturalnej Wrocławia.

Czy można zobowiązać radnych do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z działaniem rady? Czy nałożenie takiego obowiązku skutecznie zablokuje konsultacje społeczne, które są kluczowym zadaniem radnych? Na prośbę wybranych społecznie radnych kancelaria pro bono przygotowała analizę prawną, w której krytycznie odnosi się do sposobu, w jaki jawność obrad Wrocławskiej Rady Kultury jest ograniczana dokumentami organizacyjnymi.

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury otrzymali do podpisania oświadczenia, zgodnie z którymi mieli zobowiązać się m. in. do zachowania w tajemnicy informacji (w tym danych osobowych) uzyskanych w związku z udziałem w pracach Wrocławskiej Rady Kultury oraz sposobów zabezpieczania tych informacji.

Pojęcie „informacji” użyte w oświadczeniu jest szerokie i nieostre. Przede wszystkim jest pojęciem szerszym niż dane osobowe, na których ochronę powołuje się Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocław. Niestety coraz częstszą praktyką ze strony jednostek samorządów terytorialnego jest ograniczanie prawa dostępu do informacji publicznej poprzez powoływanie się na ochronę danych osobowych.

O ile nie ulega wątpliwości, iż członkowie Wrocławskiej Rady Kultury powinni być zobowiązani do nieujawniania informacji stanowiących dane osobowe bądź tajemnicę przedsiębiorstwa (a więc zasadniczo informacji, które nie stanowią informacji publicznej), tak w pozostałym zakresie wręcz są zobligowani dzielić się informacjami uzyskanymi w związku z udziałem w pracach Wrocławskiej Rady Kultury, gdyż tylko w ten sposób mogą wypełniać prawidłowo swoje obowiązki.

Dlatego właśnie oświadczenie, które zostało im przedłożone do podpisania, wzbudza wątpliwości. Ogólny zakaz ujawniania informacji stoi w sprzeczności z zakresem obowiązków członków Wrocławskiej Rady Kultury, zwłaszcza co do współpracy ze środowiskami działającymi w obszarze kultury.

Działania radnych Wrocławskiej Rady Kultury mające na celu zwiększenie transparentności ich prac, a tym samym działania organów administracji publicznej, wspieramy pro bono, kontynuując nasze działania na rzecz powstania i wyboru Rady rozpoczęte w roku 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *