Otwarcie Panoramy Racławickiej. Kancelaria wspierała prawnie inwestora Muzeum Narodowe we Wrocławiu

fot. Marcel Mila

27 lipca 2021 r. została ponownie otwarta dla zwiedzających Panorama Racławicka po modernizacji.

Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy, która jest odpowiedzialna za kompleksową obsługę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wspierała prawnie Muzeum jako inwestora w procesie budowlanym.

Największy w historii tej placówki remont, a wartość inwestycji to ponad 29 milionów złotych, został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Remont, w tym przebudowa części ogólnodostępnych i wymiana szklanego dachu rotundy, przebiegał w warunkach rzadko spotykanych i bardzo wymagających tj. bez demontażu płótna.

Projekt przebudowy obejmował również modernizację i dostosowanie środków bezpieczeństwa (m.in. system gaśniczy, instalację CO, elektryczną i wentylacyjną, system kamer).

Modernizacja „Panoramy Racławickiej” zwiększy dostępność, różnorodność i oddziaływanie oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu poprzez m.in. wprowadzenie form komunikacji multimedialnej ze zwiedzającymi, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, udostępnienie nowych ścieżek audio oraz 18 wersji językowych narracji klasycznej.

fot. Marcel Mila

www.instagram.com/flaj_haj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *