Wrocławska Rada Kultury – dane osobowe a dostęp do informacji publicznej

Czy można zobowiązać radnych do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z działaniem rady? Czy nałożenie takiego obowiązku skutecznie zablokuje konsultacje społeczne, które są kluczowym zadaniem radnych? Na prośbę wybranych społecznie radnych kancelaria pro bono przygotowała analizę prawną, w której krytycznie odnosi się do sposobu, w jaki jawność obrad Wrocławskiej Rady Kultury jest ograniczana dokumentami organizacyjnymi.

Nazwisko jako znak towarowy

Budowanie marki osobistej w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne. Coraz częściej zdarzają się zgłoszenia rejestracji znaku towarowego w postaci imienia i nazwiska bądź pseudonimu.

Znak towarowy a domena internetowa

Zarejestrowany znak towarowy stanowi ograniczenie konkurentów w zakresie tworzenia domen internetowych. Warto zatem rozważyć rejestrację znaku towarowego, aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z wykazywaniem, iż danego oznaczenia używało się wcześniej niż konkurent.

Premiera serialu Netflixa – “Otwórz oczy”

Cieszymy się bardzo z premiery “Otwórz oczy”, bo nasza kancelaria od 2019 roku wspierała prawnie producenta serialu Mediabrigade sp. z o.o. sp. k. i jego zespół w cały wymagającym procesie produkcyjnym.

Wykorzystywanie muzyki w filmie

Niezależnie od tego, czy jest się początkującym twórcą czy też profesjonalistą, pytanie, które zawsze pojawia się przy produkcji filmu, to jak legalnie użyć muzyki w filmie.

Jak chronić tytuł?

Rejestracja tytułu jako znaku towarowego może pozwolić uniknąć szeregu nieprzyjemności, w tym konieczności zmiany nazwy. Ponadto zyskujemy formalne prawo do sprzeciwiania się korzystania z tego oznaczenia przez podmioty trzecie.

21. MFF Nowe Horyzonty – wydarzenia branżowe

Temat muzyki, w szczególności muzyki filmowej, jest naszej kancelarii bardzo bliski. Ważnym jest, aby zadbać o kwestię prawne produkcji audiowizualnej już na początku realizacji przedsięwzięcia.