NFT a prawa autorskie

NFT to prężnie rozwijający się rynek, który warto wziąć pod uwagę w swojej działalności. Zarówno artyści powinni zadbać o swoje interesy pod kątem digitalizacji ich prac, jak i galerie sztuki mogą rozważyć rozszerzenie swojej działalności na krypto-sztukę.

Jak stosować się do nowych obostrzeń covidowych?

Pomimo trwałego stanu epidemii w kraju, wciąż przedsiębiorcy nie zostali wyposażeni w narzędzia, które pomogłyby im dostosować się do narzucanych restrykcji. Warto przed podjęciem działań przeanalizować sprawę nie tylko pod kątem marketingowym, ale również prawnym.

Proste formy a znak towarowy

Czy oznaczenie składające się z figur geometrycznych może być zarejestrowane jako znak towarowy i tym samym inni nie będą mogli go używać w zarejestrowanym zakresie?

Kryptoreklama w mediach społecznościowych

Ostatnimi czasy zrobiło się gorąco wśród influencerów oraz w mediach w związku z weryfikacją przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy treści sponsorowane na blogach, Instagramie lub Facebooku najbardziej popularnych twórców internetowych są należycie oznaczane i nie wprowadzają odbiorców w błąd.

Jak zrobić remake?

Co do zasady autorskie prawa majątkowe do filmu przysługują producentowi. Czy zatem twórcy chcący stworzyć własną, odświeżoną wersją kinowego przeboju zawsze muszą pytać o zgodę producentów pierwowzoru?

Wrocławska Rada Kultury – dane osobowe a dostęp do informacji publicznej

Czy można zobowiązać radnych do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z działaniem rady? Czy nałożenie takiego obowiązku skutecznie zablokuje konsultacje społeczne, które są kluczowym zadaniem radnych? Na prośbę wybranych społecznie radnych kancelaria pro bono przygotowała analizę prawną, w której krytycznie odnosi się do sposobu, w jaki jawność obrad Wrocławskiej Rady Kultury jest ograniczana dokumentami organizacyjnymi.